7 Art. 421-45

           Mănuşi de protecţie lungi, rezistente la ulei (roşii) (6 perechi)