8 Art. 421-35

Mănuşi de protecţie lungi, rezistente la ulei (roşii) (12 perechi)